A programról

Projekt címe: A Rozetta-Coop Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Támogatás összege: 12,73 millió forint

Támogatás intenzitása: 50%

Kedvezményezett: ROZETTA-COOP Sütő- és Cukrászipari Termékgyártó és Forgalmazó Kft.

Versenyképességünk növelése adaptív technológiai innováció révén

A projekt fizikai zárása: 2018.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00946

Projekt bemutatása

A több mint 25 éve működő cégünk számos üzlet részére biztosít pékárut és cukrászsüteményeket, továbbá közétkeztetésben és iskolák kiszolgálásában is részt veszünk. Termékeinket Mezőkövesd és vonzáskörzetében értékesítjük, valamint Miskolc és Eger ellátásában is részt veszünk. Jelenleg a vonzáskörzetünkben is meghatározó szerepet töltünk be, egyre több általunk szállított üzletben egyedüli beszállítók vagyunk. A vevőkör eddigi bővítése sajnos kapacitás hiányában nem valósulhatott meg, több alkalommal is vissza kellett utasítanunk partnereink megrendeléseit. Az intenzív növekedés minőségi kivitelezéséhez megfelelő gépek vásárlására van szükség, melyet részben a kapacitás növelése, részben a gépek amortizációja indokol. Az új gépek beszerzése nemcsak korszerű és gyors munkavégzést tesz lehetővé, hanem folyamatosan minőségi termékek előállítását eredményezi. A most induló fejlesztés keretén belül beszerzésre kerül 2 db Forgóállványos kemence, illetve a kemencék tartozékaként 270 db Sütőlemez és 15 db sütőkocsi. A beszerzésre kerülő 2db korszerű forgó kocsis kemence több számunkra hasznos újítást is tartalmaz, a THERMOGATE rendszernek köszönhetően a kemence ajtó nyitásakor, a kezelő személyzet nincs kitéve a kiszabaduló magas hő okozta égési sérüléseknek, a kemence gőz ellátása lehetővé teszi mind a minőség, mind a gyártási volumen növekedését. A beszerzésre kerülő kemencék előnyös tulajdonságai közül kiemelendő, hogy intelligens energia és hőszabályozással rendelkeznek. A régebbi modellekhez képest az új „Green” széria akár 25%-kal kevesebb energiafogyasztással képes a már megszokott kiváló sütési teljesítményt biztosítani köszönhetően a kemencén belül optimalizált a légáramlásnak.

Az eszközök beszerzésével egy magasabb színvonalú, a higiéniai előírásoknak teljes mértékben megfelelő termelési és munkahelyi környezet jön létre, a termelékenység növekedésével lehetővé válik partnereink teljes körű kiszolgálása. Korszerű technikai eszközökkel sokkal jobban meg tudjuk célozni az egészségtudatos táplálkozás híveit, például a teljes kiőrlésű termékcsalád bővítése még pozitívabb tartományba emelheti a pénzügyi mutatóinkat.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósul meg.

GINOP-2. 1. 8-17-2017-00946

Befektetés a jövőbe

  • Székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király üt 54.
  • Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 05-09-002195
  • Adószám/adóazonosító: 11061652-2-05
  • Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
  • 10402733-27310601-00000000

TÁMOGATÓI OKIRAT

2017.12.12. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: “A Rozetta-Coop Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén”.

Értesítem, hogy a “A Támogató a Rozetta Coop Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című GINOP-2.1.8-17-2017-00946 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a “A Támogató a Rozetta Coop Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett – a Támogató döntése alapján a a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően 12 732 000 Ft, azaz tizenkétmillió-hétszázharminckétezer Ft. összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.12.13.
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.08.31.
A Projekt keretében a a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.09.15.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja, üzemelteti.

Irányító számHelységUtcaHázszámHelyrajzi számFő megvalósítás helyszín?
3400MezőkövesdMátyás Király út54955Igen

A Projekt kezdetétől a projekt befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 25 464 000 Ft. azaz huszonötmillió-négyszázhatvannégyezer forint.

A Támogatás intenzitása: 50%
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás igénylése

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 75%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz nulla forint.

A pénzügy elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szólótájékoztató tartalmazza.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014- (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

12 732 000 Ft, azaz tizenkétmillió-hétszázharminckétezer forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű, (de nem minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013 december 18-i. 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű, (de nem minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 12 732 000 Ft). amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. § -ában, 24. c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5:) Korm rendelet (a továbbiakban 272/2014. (XI, 5:) Korm rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.


USZT_C_A2_Rozetta-Coop

Cégünk a dolgozóink életminőségét, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítását is kívánja támogatni.
Ennek érdekében kidolgoztuk egészségfejlesztési stratégiánkat, amelyet az Új Széchényi terv sikeres pályázata útján valósítunk meg.
Választott fő céljaink:
Dohányzásról leszoktató támogató program Stresszkezelő,lelki egészség megőrzésére irányuló program Életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó program.

A Rozetta Kft. egészségmegőrzéssel kapcsolatos hitvallása

A Rozetta-coop kft sütő és cukrászüzeme az alábbi módon kíván hozzájárulni a dolgozók egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.

A HACCP oktatás keretei között kiemelten hangsúlyozik az egészséges életmód minőségének javítását elsősorban a dohányzás és alkoholfogyasztás mellőzését.
A foglalkozási veszélyek káros hatásainak megelőzése érdekében munkavédelmi oktatásokat tartunk, amelyben nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a sütő és cukrásztermékek gyártása során használt eszközök balesetmentes kezelése fontosságára. A zsíros nedves padozat csúszásveszélyeire. A hűtött helységben történő tartózkodás szabályaira. Mindehhez munkaruházatot és védőfelszerelést biztosítunk,
A sütőkocsi illetve a sütőkemencéből a meleg sütőlemez és a sütőkocsik kivételéhez megfelelő védő kesztyűt biztosítunk. Álláspontunk szerint legfontosabb a preventív munkahelyi egészségmegőrzés a jó munka szervezés és munkavégzés érdekében.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kapacitásbővítés a mezőkövesdi Rozetta-Coop kft-nél

Szechenyilogo

Meglévő épület felújításával, új épület építésével, valamint speciális eszközök és gépek beszerzésével zárul a Rozetta Coop Kft termelési kapacitásának fejlesztését célzó beruházása. A most megvalósuló beruházásnak köszönhetően a nagyobb termelési kapacitás mellett magasabb gyártási színvonalon tudjam majd kiszolgálni meglévő és új ügyfeleit a vállalkozás.
A beruházás költségeink 50%-át a vállalkozás önerőből finanszírozza, a fennmaradó 32,51 millió forintot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 65,01 millió forint.

A Rozetta-Coop Kft-t 1992-ben hozta létre a Mezőkövesdi Szövetkezeti Zrt, valamint 4 magánszemély azzal a céllal, sütő és cukrászipari termékeket állítson elő. Az eltelt több mint 23 évben vállalkozásból egy megbízható, megfelelő minőséget képviselőkép alakult ki a megrendelők körében. Termékeiket több mint 20 településen értékesítik, élelmiszerboltok, intézmények és iskolák részére egyaránt. A beruházás megkezdése előtt a cég elérte a teljes kapacitását, ezért sok esetben potenciális megrendeléseket kellett visszautasítaniuk, mely eredményeképpen a lehetséges bevételtől való elesés mellett, a visszautasított megrendelőket is elveszítették. Ez rontotta a vállalkozás megítélését, veszélyeztetheti a piaci helyzetét, valamint a munkahely megtartó képességét. A most záruló program keretén belül a Rozetta-Coop Kft. eredeti épületének felújítása, valamint egy új épület építése valósult meg. Ezen infrastrukturális beruházások elengedhetetlenek a beszerzendő eszközök megfelelő ,telepítéséhez, a növekvő kapacitások befogadásához, valamint a növekvő munkaerő elhelyezéséhez. A projekt keretében beszerzésre került kenyérszeletelő gép, vízhűtő berendezés, spiráldagasztó kivehető csészével (valamint kapcsolódó csészék), spiráldagasztó fix csészével, kúpos gömbölyítő, tészta nyújtógép, manuális hexagonal gép, zsemle osztó-gömbölyítő, kelesztő kamra, ciklotermikus etázskemence, csokoládé temperáló, párátlanító berendezés, légtechnikai berendezés. A beruházás során beszerzett eszközök és a kialakított új épület hozzájárul a Rozetta-Coop Kft. termelési kapacitásának növeléséhez, segíti a piaci helyzetük megerősítését, és megalapozza a cég további fejlesztési elképzeléseinek lehetőségét. A most megvalósuló projekt eredményeképpen magasabb színvonalú, a higiéniai előírásoknak teljes mértékben megfelelőtermelési és munkahelyi környezet jön létre, nő a vállalkozás gazdasági stabilitása és ezáltal munkahely megtartó képessége, a megnövekedett kapacitás kiszolgálása érdekében 4 fő új munkaerő felvételére kerül sor.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében valósult meg.

Pályázat adatai:
Kedvezményezett: ROZETTA-COOP Sütő- és Cukrászipari Termékgyártó és Forgalmazó Kft.
Projekt címe: Kapacitásbővítés a Mezőkövesdi Rozetta-Coop Kft.-nél
Támogatás összege: 32.505.787 Ft
Támogatás mértéke: 50%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.08.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-00752

Szabó László ügyvezető
Rozetta Coop Kft.
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 54.
Tel. 49/412-232


Comments are closed.